Gold Polski

 Najnowsze informacje /Gold Polski

Gold Polski

© Reuters. Kontrakty terminowe na złoto wzrosły


 Kontrakty terminowe na złoto wzrosły w piątek.

Na giełdzie: Comex Giełdy Towarowej w Nowym Jorku w momencie pisania, Kontrakty terminowe na złoto za luty notowane były po kursie USD1.207,35 za troy uncję, który wzrósł o 0,49%.

Wcześniej była notowana po najwyższym kursie sesji USD za troy uncję. Złotoprawdopodobnie znajduje oparcie na USD1.195,80 i opór przy USD1.214,70.

Wartość US Dollar Indeks, który śledzi wyniki dolara względem koszyka sześciu innych głównych walut, spadła o 0,13% i był notowany po cenie USD100,97.

Z kolei na Comex, wartość dostaw towaru Srebro za marzec wzrosła o 0,41% i była notowana po cenie USD17,072 za troy uncję, podczas gdy wartość dostaw towaru Miedźza marzec wzrosła o 0,27% i była notowana po cenie USD2,618 za funt.