Gold Polski

 Najnowsze informacje /Gold Polski

Gold Polski

Investing.com - Kontrakty terminowe na złoto spadły w czwartek.

Na giełdzie: Comex Giełdy Towarowej w Nowym Jorku w momencie pisania, Kontrakty terminowe na złoto za sierpień notowane były po kursie USD1.237,45 za troy uncję, który spadł o 0,37%.

Wcześniej była notowana po najniższym kursie sesji USD za troy uncję. Złotoprawdopodobnie znajduje oparcie na USD1.227,50 i opór przy USD1.244,10.

Wartość Futures na US Dollar Index, który śledzi wyniki dolara względem koszyka sześciu innych głównych walut, wzrosła o 0,08% i był notowany po cenie USD94,72.

Z kolei na Comex, wartość dostaw towaru Srebro za wrzesień spadła o 0,58% i była notowana po cenie USD16,203 za troy uncję, podczas gdy wartość dostaw towaru Miedźza wrzesień wzrosła o 0,41% i była notowana po cenie USD2,718 za funt.