Gold Polski

 Najnowsze informacje /Gold Polski

Gold Polski

Kontrakty terminowe na złoto spadły w piątek.

Na giełdzie: Comex Giełdy Towarowej w Nowym Jorku w momencie pisania, Kontrakty terminowe na złoto za kwiecień notowane były po kursie USD1.243,85 za troy uncję, który spadł o 0,27%.

Wcześniej była notowana po najniższym kursie sesji USD za troy uncję. Złotoprawdopodobnie znajduje oparcie na USD1.226,40 i opór przy USD1.253,15.

Wartość Lpntrakty terminowe na indeks dolara amerykańskiego, który śledzi wyniki dolara względem koszyka sześciu innych głównych walut, wzrosła o 0,22% i był notowany po cenie USD99,78.

Z kolei na Comex, wartość dostaw towaru Srebro za maj wzrosła o 0,11% i była notowana po cenie USD17,612 za troy uncję, podczas gdy wartość dostaw towaru Miedź za maj spadła o 0,72% i była notowana po cenie USD2,632 za funt.