Gold Polski

 Najnowsze informacje /Gold Polski

Gold Polski

 

Kontrakty terminowe na złoto wzrosły


 Kontrakty terminowe na złoto wzrosły w piątek.

Na giełdzie: Comex Giełdy Towarowej w Nowym Jorku w momencie pisania, Kontrakty terminowe na złoto za kwiecień notowane były po kursie USD1.242,95 za troy uncję, który wzrósł o 0,11%.

Wcześniej była notowana po najwyższym kursie sesji USD za troy uncję. Złotoprawdopodobnie znajduje oparcie na USD1.217,30 i opór przy USD1.244,05.

Wartość US Dollar Indeks, który śledzi wyniki dolara względem koszyka sześciu innych głównych walut, wzrosła o 0,19% i był notowany po cenie USD100,64.

Z kolei na Comex, wartość dostaw towaru Srebro za marzec spadła o 0,15% i była notowana po cenie USD18,047 za troy uncję, podczas gdy wartość dostaw towaru Miedźza marzec spadła o 0,61% i była notowana po