Gold Polski

 Najnowsze informacje /Gold Polski

Gold Polski

Investing.com - Kontrakty terminowe na złoto spadły w czwartek.

Na giełdzie: Comex Giełdy Towarowej w Nowym Jorku w momencie pisania, Kontrakty terminowe na złoto za czerwiec notowane były po kursie USD1.258,52 za troy uncję, który spadł o 0,43%.

Wcześniej była notowana po najniższym kursie sesji USD za troy uncję. Złotoprawdopodobnie znajduje oparcie na USD1.247,60 i opór przy USD1.263,80.

Wartość Futures na US Dollar Index, który śledzi wyniki dolara względem koszyka sześciu innych głównych walut, spadła o 0,09% i był notowany po cenie USD96,86.

Z kolei na Comex, wartość dostaw towaru Srebro za lipiec spadła o 0,47% i była notowana po cenie USD17,197 za troy uncję, podczas gdy wartość dostaw towaru Miedź za lipiec spadła o 0,23% i była notowana po cenie USD2,583 za funt.