UPRAWNIENIA

 Home /o nas/UPRAWNIENIA

UPRAWNIENIA

 

MRTMARKET.COM stanowi własność i jest obsługiwana przez  MRT SECURITIES LIMITED, firmę działającą zgodnie z prawem unijnym. Firma podlega PIPSEC, Private Investor Protection for Securities And Exchange, i posiada licencję o numerze: PIP94342.
Jednym z zadań PIPSEC jest czuwanie nad tym, aby lokalne firmy inwestycyjne działały zgodnie z rygorystycznymi przepisami UE dotyczącymi prowadzenia działalności finansowej. PIPSEC reguluje rynki finansowe i sprawuje nadzór nad działalnością giełdy papierów wartościowych oraz przeprowadzanych na niej transakcji. PIPSEC wydaje firmom inwestycyjnym zezwolenia na prowadzenie działalności, sprawuje nadzór nad firmami objętymi licencją jak również nad brokerami i firmami brokerskimi. 
MRTMARKETS.COM gwarantuje klientom prowadzenie transakcji w bezpiecznym i uregulowanym prawnie środowisku. 
Posiadamy niezbędne zezwolenia i współpracujemy z międzynarodowymi bankami.