UPRAWNIENIA

 Home /o nas/UPRAWNIENIA

UPRAWNIENIA

 

MRTMARKET.COM stanowi własność i jest obsługiwana przez KHO-TECH-LTD, firmę działającą zgodnie z prawem unijnym. Firma podlega FSP Securities and Exchange Commission, i posiada licencję o numerze: FSP38258.
Jednym z zadań FSP jest czuwanie nad tym, aby lokalne firmy inwestycyjne działały zgodnie z rygorystycznymi przepisami UE dotyczącymi prowadzenia działalności finansowej. FSP reguluje rynki finansowe i sprawuje nadzór nad działalnością giełdy papierów wartościowych oraz przeprowadzanych na niej transakcji. FSP wydaje firmom inwestycyjnym zezwolenia na prowadzenie działalności, sprawuje nadzór nad firmami objętymi licencją jak również nad brokerami i firmami brokerskimi. 
MRTMARKETS.COM gwarantuje klientom prowadzenie transakcji w bezpiecznym i uregulowanym prawnie środowisku. 
Posiadamy niezbędne zezwolenia i współpracujemy z międzynarodowymi bankami.
Aby obejrzć naszą licencję kliknij tutaj. 
http://www.fspl-registry.org/#!KHO-TECH-LTD/ld355