Polityka prywatności

 Home /o nas/Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności 
MRTMarkets spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Z myślą o ochronie Twoich danych osobowych, takich jak nazwa użytkownika, hasła itp. używamy licznych narzędzi zabezpieczających takich jak oprogramowanie kodujące, uwierzytelniające dane, oraz antywirusowe. 
W celu maksymalnej ochrony danych klientów, zarówno nasi pracownicy jak i partnerzy ściśle przestrzegają rygorystycznych procedur bezpieczeństwa. 
- Twoje dane udostępniamy naszym partnerom jedynie wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania zleconej przez ciebie usługi oferowanej przez nas lub naszych partnerów. 
Nie udostępniamy danych naszych byłych ani obecnych klientów osobom trzecim z wyjątkiem szczególnych sytuacji takich jak: 
- przy zlecaniu usług tłumaczeniowych 
- kiedy klient jest polecony przez brokera wprowadzającego 
- kiedy przesyłamy klientom raporty, sprawozdania i zestawienia finansowe 
- kiedy zlecasz firmie sprawozdawczej przygotowanie raportu zaliczenia (W takim wypadku możemy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, udzielić firmie sprawozdawczej niezbędnych informacji dotyczących Twojej osoby). 
- kiedy kupujemy lub sprzedajemy aktywa
- kiedy obligują nas d tego przepisy prawne lub zapisy umów i kontraktów 
- kiedy wymaga tego od nas ochrona praw i środków naszych klientów