jak wycofać środki

 Home /twoje środki /jak wycofać środki

jak wycofać środki

 

WYCOFYWANIE ŚRODKÓW
Po złożeniu dyspozycji wycofania środków, pieniądze zostaną przelane na rachunek, z którego klient dokonał wpłaty pierwszego depozytu. Przelew środków realizowany jest tą samą metodą, jaką dokonano wpłaty depozytu. 

 

 

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ? 

W celu szybkiego i łatwego wycofania środków należy przesłać pełną dokumentację do działu Compliance. Wycofywane środki (do wysokości pierwszego wpłaconego depozytu) są zawsze wysyłane na rachunek, z którego dokonano wpłaty tego depozytu. Wypracowane zyski powyżej kwoty pierwszego depozytu zostaną wysłane przelewem, chyba że wpłaty pierwszego depozytu dokonano za pośrednictwem internetowych serwisów płatniczych obsługiwanych bezrachunkowo (PayU, PayPal, itp.). 

 

Wycofanie środków może zostać zlecone wyłącznie przez właściciela rachunku w MRTMarkets. 

Wszystkie dyspozycje wycofania środków realizowane są na bieżąco w dniu złożenia zlecenia od 9.00 do 17.00 (według czasu serwera GMT+2) z wyjątkiem weekendów i dni świątecznych. 
Wysokość kwoty wycofywanych środków nie może przekroczyć wysokości salda na twoim rachunku maklerskim. 
Dyspozycja wycofania środków złożona do godz. 14.00 GMT zostanie zrealizowana tego samego dnia roboczego. Dyspozycja złożona po 14.00 GMT zostanie zrealizowana w kolejnym dniu roboczym. 
Środki wycofane za pomocą karty kredytowej/debetowej (do wysokości pierwszego depozytu) zostaną przelane na rachunek karty. 
Wycofane środki zostaną zaksięgowane na rachunku klienta najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych.